Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 33/2017/TT-BTNMT
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 29/09/2017
Ngày có hiệu lực 05/12/2017 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành Các bộ
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phương Hoa
Download TT- 33-2017 BTNMT.pdf

Văn bản mới