Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 155/QĐ-BQLKKTPQ
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 27/QĐ-BQLKKTPQ ngày 27/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về việc phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 của UBND huyện Phú Quốc v/v phê duyệt QHCT khu dan cư bắc Sân bay, KP.10, TT.Dương Đông, Phú Quốc Kiên Giang
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 22/08/2022
Ngày có hiệu lực 22/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan ban hành BQLKKT PQ
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tùng
Download 155-qd-kdc san bay.p.qh.signed.pdf

Văn bản mới