Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 82/2019/QH14
Trích yếu nội dung Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 14/06/2019
Ngày có hiệu lực 14/06/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Download 82.signed_01.pdf

Văn bản mới