Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 47/2005/QH11
Trích yếu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 27/06/2005
Ngày có hiệu lực 27/06/2005 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn An
Download luat47QH.doc

Văn bản mới