Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 12/2018/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Quyết định Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/06/2018
Ngày có hiệu lực 28/06/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Người ký duyệt Phạm Vũ Hồng
Download 12_2018_QD-UBND.signed.pdf

Văn bản mới