Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 03/2016/TT-BXD
Trích yếu nội dung Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày có hiệu lực 15/05/2016 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan ban hành Các bộ
Người ký duyệt Lê Quang HÙng
Download TT-03- 2016-TT-BXD.pdf

Văn bản mới