Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 01/2014/TT-BLĐTBXH
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 08/01/2014
Ngày có hiệu lực 01/03/2014 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lao động TBXH
Cơ quan ban hành Các bộ
Người ký duyệt Phạm Minh Huân
Download TT 01_1014.pdf

Văn bản mới