Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 10/2012/QH13
Trích yếu nội dung BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 18/06/2012
Ngày có hiệu lực 01/05/2013 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Lao động TBXH
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Download 10_laodong.doc

Văn bản mới