Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Số /2022/QH15
Trích yếu nội dung Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 08/08/2022
Ngày có hiệu lực 08/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt  
Download dự thảo luat.pdf

Văn bản mới