Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 962/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/04/2020
Ngày có hiệu lực 20/04/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Người ký duyệt Phạm Vũ Hồng
Download 962 Quyet dinh chuc nang nhiem vu BQLKKTQ.pdf

Văn bản mới