Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 37/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị đinh số 37/2020/NĐ-CP, về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư(09/04/2020)
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 30/03/2020
Ngày có hiệu lực 15/05/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Download Nghi dinh số 37.pdf

Văn bản mới