Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 65

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
82/2019/QH14 Quốc hội Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị 14/06/2019
44/2019/QH14 Quốc hội Luật Công thương Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 14/06/2019
40/2019/QH14 Quốc hội Báo cáo Xây dựng Luật Kiến trúc 13/06/2019
39/2019/QH14 Quốc hội Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Luật đầu tư công 13/06/2019
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác LUẬTPHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 20/11/2018
18/2018/TT-BLĐTBXH Các bộ Thông tư Lao động TBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 30/10/2018
140/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động TBXH Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 08/10/2018