Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Tin doanh nghiệp

 • Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tổ chức triển khai hệ thống một cửa điện tử

  (10:29 | 08/01/2018)

  Ngày 4/8/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Kiên Giang (VNPT Kiên Giang) tổ chức triển khai hệ thống một cửa điện tử (MCĐT) cho toàn thể các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Phú Quốc.

 • Tình hình thu hút đầu tư tháng 5/2016.

  (10:27 | 08/01/2018)

  Trong tháng 05/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã trình UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư 01 dự án tại Bãi Thơm với quy mô diện tích khoảng 21,15ha.

 • Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

  (10:25 | 08/01/2018)

  Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

 • Lễ công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

  (10:23 | 08/01/2018)

  Ngày 14-12 tại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) Phú Quốc, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.