Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Góp ý

Xem với cỡ chữAA

Góp ý

(15:50 | 16/07/2018)

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Văn phòng Ban:

Điện thoại: 02973.994771.

Điện thoại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02973.994959

Email: kktpq@kiengiang.gov.vn

Email: ntphong.kktpq@kiengiang.gov.vn