Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Tình hình kinh tế xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải sinh hoạt tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc

(14:08 | 21/02/2020)

 Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc được UBND tỉnh Kiên Giang giao nhiệm vụ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu xử lý chất thải sinh hoạt tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Thực hiện Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải sinh hoạt tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc và theo quy định của Luật Đấu thầu, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc xin thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu xử lý chất thải sinh hoạt tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc với các nội dung sau:

1. Tên bên mời thầu:  Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Địa chỉ: Số 17 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Điện thoại/fax/email: 0297.3994771/0297.3994770/ vpbanquanlypq@gmail.com

Mã số thuế: 1700 589 456

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải sinh hoạt.

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Tổng diện tích sử dụng đất: 14,9 ha;

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 1.100.000.000.000 đồng;

- Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Quốc;

3. Hình thức: tuyển quốc tế.

4. Thời gian phát hành HSMST: Từ 25/02/2020 đến 26/3/2020 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSMST:

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

- Tên đường, phố: Số 17 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

- Tỉnh, thành phố: Kiên Giang.

- Số điện thoại: 0297.3994771

- Số fax: 0297.3994770

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000 đồng

7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2020

8. Thời điểm mở thầu 14 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2020