Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Tình hình kinh tế xã hội

Xem với cỡ chữAA

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ QUỐCTỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2020

(23:05 | 02/01/2020)

    Chiều ngày 30/12/2019, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

    Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong lãnh đạo Chi ủy, lãnh đạo Ban, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các phòng trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức Ban quản lý Khu kinh tế.

    Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Tình hình thu chi tài chính năm 2019, kế hoạch phân bổ kinh phí năm 2020 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế; Tình hình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

    Năm 2019, Ban quản lý Khu kinh tế tiếp tục duy trì thực hiện tốt các cơ chế chính sách đối với khu kinh tế và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu Kinh tế với Các Sở ngành tỉnh và UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động đầu tư tại khu kinh tế phú Quốc. Tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra; phát động các phong trào thi đua, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Theo đó đã tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho15 dự án (trong đó có 01 trường hợp mở rộng dự án) với diện tích khoảng 447,77ha, tổng vốn đầu tư là 16.142 tỷ đồng; thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư cho 26 dự án, với diện tích khoảng 857ha, tổng vốn đầu tư khoảng 23.918 tỷ đồng; Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án (trong đó có 03 dự án FDI) với diện tích khoảng 23,71ha, tổng vốn đầu tư 2.690 tỷ đồng; phê duyệt 53 nhiệm vụ quy hoạch quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng diện tích 757,09ha; cấp phép xây dựng cho 27 dự án với 1.834 công trình; thực hiện giao đất, thuê đất và điều chỉnh giao đất, thuê đất cho 11 dự án với tổng diện tích 217,58 ha tổng vốn của các nhà đầu tư đã giải ngân là 20.286 tỷ đồng.

    Nhân dịp này, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã trao tặng giấy khen, danh hiệu thi đua cho 06 tập thể, 38 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. 

    Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với mục tiêu chung lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

    Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2020 và trình UBND tỉnh Ban hành Quy chế, quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu kinh tế theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

    Phát huy những thành tích, kết quả đạt được, tập thể Ban quản lý Khu kinh tế quyết tâm tạo khí thế mới, nỗ lực, hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XII./.