Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Tình hình kinh tế xã hội

Xem với cỡ chữAA

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

(08:32 | 24/12/2019)

    Sáng 20/12/2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc (BQL KKT) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Vũ Hồng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

    Năm 2019, cùng với sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc đã chủ động triển khai tập trung rà soát thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức được thực hiện tốt; Các nhiệm vụ hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến đ lập quy hoạch chi tiết, thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định phê duyệt thiết kế cơ sở, công tác giao đất và thuê đất để triển khai xây dựng, cấp phép lao động cho người nước ngoài....; phối hợp với các Sở, ngành, các phòng ban chuyên môn của UBND huyện, theo dõi, tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư triển khai xây dựng. Từ đó, nhiều dự án, nhiều hạng mục dự án lần lượt được các nhà đầu tư đưa vào họat động như: khu nghĩ dưỡng Pullman, khu công viên nước của khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm… các dự án đã thực hiện giải ngân số vốn 20.286 tỷ đồng giảm 1.373 tỷ đồng, tính chung các dự án đã đi và hoạt động và đang triển khai đến nay đã giải ngân 99.178tỷ đồng;  

    Nhìn chung, tình hình đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại Khu Kinh tế Phú Quốc năm 2019 đạt được những kết quả tích cực; đã trình cấp chủ trương đầu tư cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho15 dự án (trong đó có 01 trường hợp mở rộng dự án) với diện tích khoảng 447,77ha, tổng vốn đầu tư là 16.142 tỷ đồng; BQL KKT thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư cho 26 dự án, với diện tích khoảng 857ha, tổng vốn đầu tư khoảng 23.918 tỷ đồng; Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án (trong đó có 03 dự án FDI) với diện tích khoảng 23,71ha, tổng vốn đầu tư 2.690 tỷ đồng; Điều chỉnh 37 Quyết định chủ trương đầu tư và 110 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); thu hồi 01 chủ trương đầu tư dự án với diện tích khoảng 0,66ha.

    Thời gian tới, BQL KKT tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bằng các giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi… Tăng cường công tác quản lý đầu tư, công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực, khuyến khích đầu tư xã hội đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng KKT cơ bản đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển nhất là nguồn vốn đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác thải thứ hai…. đồng hành, hổ trợ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư cụ thể là công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư của các công trình, các dự án đầu các nhà đầu tư hoàn thành (phấn đấu năm 2020 giải ngân vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong khu chức năng đạt khoảng 20.283tỷ đồng).

    Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của BQL KKT thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh về những thuận lợi và thách thức của xu hướng kinh tế - xã hội, môi trường kinh doanh; hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của tỉnh; đồng thời yêu cầu BQL KKT tiếp tục tham mưu có hiệu quả hơn nữa cho tỉnh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; Tăng cường công tác quản lý, giám sát, hổ trợ các dự án đầu tư; Tập trung công tác quản lý các quy hoạch xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện; Quản lý chặt chẽ kiến trúc cảnh quan; nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch chi tiết; kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong công tác giao đất, xây dựng, môi trường; Quan tâm công tác xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, nước thải, rác thải để xác định rõ thứ tự ưu tiên; hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp trong thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động về BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...đẩy mạnh cải cách hành chính; làm tốt công tác hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ và quy mô đầu tư đã cam kết…hoàn thành việc kiện toàn sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ quyền hạn của Ban quản lý; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu Kinh tế với Các Sở ngành tỉnh và UBND huyện; rà soát nhu cầu sử dụng lao động trong các khu du lịch để phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn có kế hoạch đào tạo./.