Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Tình hình kinh tế xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

(15:31 | 24/01/2019)

Sáng ngày 28/12/2018, tại Hội trường Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc đã tiến hành tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2019. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thống Nhất - Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban; đồng chí Phan Văn Cường - Phó Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng Ban; đồng chí Mai Thị Mỹ Hiệp - Chủ tịch Công đoàn cơ sở và cùng toàn thể công chức các phòng chuyên môn trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tham dự.

Tại Hội nghị, công chức đã được nghe các báo cáo: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan năm 2018; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công; Báo cáo công khai hoạt động tài chính của Ban Quản lý năm 2018 và dự toán kinh phí được duyệt năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018,  phương hướng phong trào thi đua năm 2019 và các Nội quy, Quy chế của cơ quan.

Năm 2018 là năm thứ ba, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi mới, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức tác động đến nền kinh tế cả nước cũng như tỉnh Kiên Giang nói chung và của huyện Phú Quốc nói riêng. Được sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh, tập thể lãnh đạo và công chức Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa vai trò tham mưu của các phòng chuyên môn, đồng thời tập trung cao độ chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 với tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực, hiệu quả và toàn diện trên các lĩnh vực công tác; kịp thời triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển hạ tầng kỹ thuật cơ bản đồng bộ để thu hút đầu tư. Chính vì vậy, số dự án đi vào hoạt động cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước: kết quả đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án với diện tích 219,86ha, vốn đăng ký 8.781 tỷ đồng; cấp mới 10 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với diện tích khoảng 15,13ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.747 tỷ đồng, điều chỉnh 69 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện 18 thủ tục Quyết định chủ trương dự án với diện tích khoảng 433,2ha, tổng vốn đầu tư khoảng 13.937 tỷ đồng; các dự án đang triển khai đã giải ngân số vốn 21.659 tỷ đồng, tăng 3.037 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2017; Tính chung các dự án đã đi và hoạt động và đang triển khai đến nay đã giải ngân 78.844 tỷ đồng; có 04 dự án đi vào hoạt động; Phê duyệt 05 nhiệm vụ quy hoạch phân khu với tổng diện tích 983,20ha; Thẩm định và phê duyệt 30 nhiệm vụ quy hoạch với tổng diện tích 821ha ; 56 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng diện tích 1.050,5ha và 03 đồ án quy hoạch tổng mặt với tổng diện tích 7,14ha; ban hành 16 Quyết định thuê đất cho 10 dự án với diện tích 128,97ha; tổ chức bàn giao đất thực địa cho 10 dự án với diện tích 128,97ha; cấp mới 162 giấp phép Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài và cấp lại 36 giấy phép; Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tương đối ổn định và có phần tăng trưởng hơn so với năm trước; Công tác tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế luôn được quan tâm, chú trọng; Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể ngày càng phát triển và có chiều sâu. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc luôn quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng, thực hiện quy chế dân chủ, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho công chức và người lao động.

Đa số các thành viên tham gia Hội nghị cũng đã bày tỏ thống nhất cao nội dung  Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 của Ban. Tại Hội nghị, công chức đã đóng góp nhiều ý kiến về kế hoạch giao ước thi đua; phương hướng nhiệm vụ năm 2019; quy chế chi tiêu nội bộ; công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức…..

Nhìn chung, năm 2018 được sự quan tâm lãnh đạo của Chi bộ và sự phối hợp của các Đoàn thể, Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao, phối hợp với các sở, ngành đề xuất UBND tỉnh phương án triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục giao đất, cho thuê đất...thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các khu Kinh tế, củng cố xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiên trì thực hiện cải cách hành chính gắn với các phong trào thi đua, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh trong định hướng xây dựng và phát triển Khu Kinh tế Phú Quốc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đảm bảo tốt quyền và lợi ích chính đáng của công chức, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức phát huy dân chủ trong mọi hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Thống Nhất - Trưởng Ban đánh giá cao những phấn đấu, nỗ lực của công chức cơ quan trong năm qua, đồng thời, đưa ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và giải pháp thực hiện là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bằng các giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, đầu tư; cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn nữa để đẩy tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn…

Cũng tại Hội Nghị, tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm 2018, được Lãnh đạo Ban biểu dương và khen thưởng.

 Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tại Hội nghị đồng chí Trưởng ban đã phát động phong trào thi đua năm 2019, đại diện Lãnh đạo Ban và đại diện Ban chấp hành công đoàn; đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

Về tổ chức Đảng, Đoàn thể: Chi bộ, công đoàn cơ sở là những đơn vị vững mạnh.

Về chính quyền: 100% công chức và người lao động của Ban đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% công chức và người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở;

          Kết thúc Hội nghị, 100% công chức đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018 và tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động BQL Khu kinh tế Phú Quốc quyết tâm tạo khí thế mới, nổ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực, từng bước góp phần xây dựng Khu kinh tế Phú Quốc ngày càng lớn mạnh./.