Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Tin doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tổ chức triển khai hệ thống một cửa điện tử

(10:29 | 08/01/2018)

Ngày 4/8/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Kiên Giang (VNPT Kiên Giang) tổ chức triển khai hệ thống một cửa điện tử (MCĐT) cho toàn thể các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Hệ thống một cửa điện tử do VNPT Kiên Giang xây dựng, thử nghiệm từ tháng 3 năm 2017. Sau 5 tháng thử nghiệm kết hợp bổ sung, hoàn chỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã triển khai vận hành hệ thống MCĐT trên địa chỉ truy cập http://bql.khukinhtephuquoc.vn. Đây là hệ thống Một cửa điện tử tiếp nhận hồ sơ mức độ 3 và mức độ 4, với 55 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giả quyết của Ban Quản lý KKT Phú Quốc trên các lĩnh vực gồm: Lao động tiền lương; Đầu tư Việt Nam; Xây dựng; Đấu thầu; Thương mại quốc tế và Quy hoạch.

Với hệ thống MCĐT, Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa thuộc Ban Quản lý sẽ quản lý được toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ việc tiếp nhận hồ sơ đến chuyển hồ sơ dữ liệu, thụ lý giải quyết, trả kết quả và tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. Trong đó quản lý chi tiết đến ngày giờ giải quyết hồ sơ, chuyên viên thụ lý hồ sơ, cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn, trễ hạn. Qua đó lãnh đạo cũng quản lý được lượng hồ sơ cần giải quyết, tiến độ giải quyết, tình trạng hồ sơ để nhắc nhở công chức giải quyết kịp thời.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã mời 256 doanh nghiệp trên địa bàn Phú Quốc để giới thiệu về chức năng hệ thống Một cửa điện tử của Ban Quản lý; thứ tự cụ thể các bước để đăng ký tài khoản, quy trình gửi hồ sơ, xem kết quả giải quyết qua hệ thống MCĐT; danh mục 55 TTHC được triển khai giai đoạn I sẽ nhận qua hệ thống MCĐT.

Các cá nhân, doanh nghiệp có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn tại http://bql.khukinhtephuquoc.vn/huong-dan; Số điện thoại hỗ trợ 0297 3994959; Mail hỗ trợ: ntphong.kktpq@kiengiang.gov.vn.