Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Tin doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thu hút đầu tư tháng 5/2016.

(10:27 | 08/01/2018)

Trong tháng 05/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã trình UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư 01 dự án tại Bãi Thơm với quy mô diện tích khoảng 21,15ha.

Cấp mới 02 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng diện tích 83,47ha, tổng vốn đầu tư 705,66 tỷ đồng, điều chỉnh 05 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lũy kế đến nay, trên địa bàn huyện Phú Quốc có 245 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích 10.387ha, ước tổng vốn đầu tư 317.738 tỷ đồng, trong đó: có 172 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích 6.712ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 186.699 tỷ đồng; 27 dự án đã đi vào hoạt động, tổng diện tích 1.874ha, tổng vốn đầu tư 34.314 tỷ đồng (kể cả Sân bay Quốc tế Phú Quốc 905ha với tổng vốn đầu tư 3.076 tỷ đồng); 21 dự án đang triển khai xây dựng, diện tích 1.201ha, tổng vốn đầu tư ước tính 22.537 tỷ đồng, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

 

H Bảy